Trochę prawa, żeby nam wszystkim było wygodniej :)


Regulamin biblioteki szkolnej

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
 
I. Zasady ogólne:
- Nie przychodzimy do biblioteki bez celu!
- Książki odkładamy na swoje miejsce!
- Zachowujemy się cicho!
- Nie jemy i nie pijemy!
 
II. Zasady szczegółowe:
1.   Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać wszyscy uczniowie, ale także rodzice i pracownicy szkoły.
2.   Przeglądanie zasobów bibliotecznych odbywa w komputerze bibliotekarza lub online.
3.   Wypożyczać książki wolno jedynie na swoje nazwisko.
4.   Dokonując zwrotów książek należy podać swoje nazwisko, imię i klasę. Nie wolno pozostawiać wypożyczonych książek bez wypisania ich z pamięci komputera.
5.   Maksymalny czas wypożyczenia książki to jeden miesiąc. Za zgodą nauczyciela-bibliotekarza można ją prolongować na kolejny, taki sam okres.
6.   Uczeń może posiadać na swoim koncie trzy książki. O większej ilości pożyczonych książek decyduje nauczyciel-bibliotekarz.
7.   Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych książek.
8.   Czytelnik, który zagubi lub zniszczy wypożyczoną książkę zobowiązany jest do niezwłocznego odkupienia takiej samej książki lub innej, wskazanej przez nauczyciela-bibliotekarza. Do momentu gdy tego nie uczyni, jest zawieszony w prawach korzystania z biblioteki.
9.   Na trzy tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego każdy czytelnik ma obowiązek oddać wszystkie wypożyczone książki.
10.  Zasady korzystania ze stanowiska komputerowego określa odrębny regulamin.
 


REGULAMIN  KORZYSTANIA  Z  KOMPUTERÓW W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

1. Stanowisko komputerowe w bibliotece służy wyłącznie do celów edukacyjnych:
- poszukiwań materiałów w multimedialnych programach edukacyjnych,
- wykonywania własnych prac dla potrzeb naukowych,
- tworzenia dokumentów na użytek szkoły, ważnych materiałów na zajęcia
lekcyjne.
2. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów.
3. Przy stanowisku komputerowym mogą pracować najwyżej dwie osoby.
4. Na pracę przy komputerze potrzebna jest zgoda nauczyciela bibliotekarza.
5. Użytkownik ma obowiązek:
- informować nauczyciela bibliotekarza o nieprawidłowym działaniu komputera
i uszkodzeniach technicznych,
- zachować ciszę i nie zakłócać pracy innym użytkownikom,
- stosować się do poleceń nauczyciela bibliotekarza.
6. Nie wolno wyłączać i włączać urządzeń do sieci elektrycznej.